Servisni in inšpekcijski pregledi

Plezalno steno je potrebno pregledati po vsaki uporabi. Dnevne in mesečne preglede izvaja lastnik ali upravljavec plezalne stene sam, medtem skladnost z EN 12572 standardi vsako leto lahko preveri le usposobljen strokovnjak.

Pri letnem servisnem in inšpekcijskem pregledu preverimo, ali plezalna stena še vedno ustreza varnostnim normativom, ali je skladna s projektno dokumentacijo, preverimo spoje, varovalne točke ter dodatno opremo na plezalni steni in jo po potrebi tudi zamenjamo.

Če plezalna stena izpolnjuje vse kriterije, podamo izjavo o skladnosti za obdobje enega leta.

Z rednimi pregledi in servisiranjem boste zagotovili, da bo vaša plezalna stena varna in podaljšali njeno življenjsko dobo še dolgo po tem, ko plezalna stena ne bo več v garanciji.